ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ

ਪੰਜਾਬ - ਇਕ ਨਜ਼ਰ

ਭੁਗੋਲਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੁੱਝ ਤੱਥ
     
Home | Abt Punjab | Culture | Gallery | Entertainment | Forum | Misc | Guestbook | Contact

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ: ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ > ਵੇਖਣਯੋਗ ਥਾਵਾਂ


ਵੇਖਣਯੋਗ ਥਾਵਾਂ


ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬਸੁਖਨਾ ਝੀਲਰੌਕ ਗਾਰਡਨਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਇਬਘਰ
ਸੰਘੋਲ ਅਜ਼ਾਇਬਘਰਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰਪੇਂਡੂ ਅਜ਼ਾਇਬਘਰ


ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੰਖੇਪ ਬਿਓਰਾ ਤਸਵੀਰ ਸਮੇਤ (ਬਿਨਾ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਜ਼ਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ) ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜੋ:
places @ sabhyachar.com
ਜੇਕਰ ਆਪਜੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਜ਼ਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।


Advertisement Zone Below

ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ © ੨੦੦੮
ਸਰਦਾਰੀ ਕਲੱਬ (ਪੰਜਾਬ)