ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ | ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ | ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ | ਅਜ਼ਾਇਬਘਰ | ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ | ਖੁੰਢ ਚਰਚਾ | ਫੁੱਟਕਲ | ਗੈਸਟਬੁੱਕ | ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ: ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ > ਖੇਡਾਂ > ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ

ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ
ਟੋਲੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2
ਨਿਯਮ:

ਖੇਡਣ ਦੀ ਵਿੱਧੀ:
ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ (ਚੀਨੇ) ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਭ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਪੈਸਾ, ਬਦਾਮ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਬੂਤਰ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਥੇ ਦਬਾਓ


Advertisement Zone Below

ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ © ੨੦੦੮
ਸਰਦਾਰੀ ਕਲੱਬ (ਪੰਜਾਬ)